Jag heter Kristina Martinell och jag utbildade mig till diplomerad dansledare i helande dans under 2017 på Vadstena Folkhögskola genom Marie-Louise von Malmborg.  Sen i maj 2018 har jag lett helande danser, då jag kände att jag ville dela med mig av den glädje och gemenskap som de helande danserna sprider.

Den helande dansen växte fram, men försvann nästan helt i slutet av medeltiden. Men under 1980-talet fick dansen ett uppsving igen när en man som hette Bernhard Wosien startade en rörelse som bidrog till att dansen kom tillbaka till västeuropa. Han kallade dem för heliga danser.

Vi dansar i cirkel. Cirkeln är den helande dansens styrka, alla ryms i cirkeln, i gemenskapen, i samhörigheten. Vi dansar tillsammans i tystnad med ljuset i centrum, enkla steg till fin musik, sånger och låtar, och upplevelsen blir så mycket starkare när vi får använda hela kroppen i vår helande dans.

Jag börjar alltid våra danstillfällen med en enkel meditation och nämner alltid cirkelns kraft, där vi är förenade med våra händer och armar, kroppsligen, men även med det andliga och vårt intellekt när vi upplever alla känslor som dansen, musiken och upplevelsen väcker i oss.

Det är härligt att vi kan få dansa i cirkeln, känna glädjen och gemenskapen, men också förmedla till er vad helande danser är och på så sätt föra de helande danserna vidare och hålla dem levande.

Men cirkeln är också den helande dansens svaghet, för med för få deltagare blir det ingen cirkel.